Paragrafen

Corona

Inleiding

Dit is de zevende rapportage die is opgeleverd met een overzicht van de financiële impact van corona op de begroting van gemeente Zaanstad voor 2020, 2021 en 2022 en een doorkijk naar 2023. Op het moment van schrijven van deze paragraaf ziet de situatie er goed uit en zijn we al ruim een jaar teruggekeerd naar het ‘normaal’. De crisis situatie die er was als gevolg van corona is voorbij. Dit blijkt ook uit het advies van het OMT van eind februari waarin het OMT aangeeft dat we in de endemische fase terecht zijn gekomen en geen sprake meer is van een pandemie. Dit betekent ook dat de coronareserve niet meer benodigd is voor het doel waarvoor het gevormd is. De coronareserve is ruim 2 jaar gebruikt om Zaanstad vitaal uit de coronacrisis te laten komen. De maatregelen die zijn getroffen en activiteiten die zijn georganiseerd lopen ten einde. In deze paragraaf corona leggen we verantwoording af over de besteding.

In deze paragraaf geven we een inzicht van de werkelijke financiële impact van corona op de begroting 2022 van gemeente Zaanstad. Daarnaast maken we ook een doorkijk naar 2023. We zien namelijk dat het toerisme wel herstelt, maar het aantal toeristen is nog niet teruggekeerd naar het niveau van vóór de uitbraak van corona. Dit heeft in 2023 impact op de inkomsten toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie. Ook lopen er nog acties en maatregelen door in 2023 die in het kader van Vitaal Zaanstad zijn genomen om de zorgen voor inwoners en ondernemers te verlichten.

We geven eerst een samenvatting van de financiële gevolgen 2022 en een doorkijk naar 2023. Daarna zoomen we per categorie in op de specifieke maatregelen en gevolgen 2022 en geven we een toelichting. Als laatste nemen we een specificatie op van de verwachte uitgaven 2023 van de maatregelen die doorlopen in 2023.

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29