Overige bijlagen

Kengetallen bezwaar en beroep

Kengetallen bezwaar en beroep

2021

2022 

Overzicht ingekomen en afgehandelde bezwaarschriften

Aantal

Aantal gegrond

%
gegrond

Aantal

Aantal gegrond

%
gegrond

Bezwaarschriften Ingekomen

1.699

-

-

1.580

-

-

Bezwaarschriften Afgehandeld

1.761

547

31

1.559

400

26

Top vijf afgehandelde bezwaarschriften

Handhaving

654

313

48

511

121

24

Participatiewet

356

119

33

415

127

31

Omgevingsvergunningen

250

31

12

228

17

7

TOZO

74

20

27

126

14

11

Urgentie woonruimte

74

10

14

76

10

13

Afgehandelde beroepszaken

Afgehandelde beroepszaken

212

30

14

190

32

17

Top drie afgehandelde beroepszaken

Participatiewet

85

10

12

        56

9

16

Handhaving/omgevingsvergunningen

84

17

20

        79

12

15

Urgentie woonruimte

           9

            1

11

15

            2

13

  • Het aantal ingekomen bezwaren Participatiewet (415) is toegenomen ten opzichte van het aantal bezwaren in 2021 (351).
  • Het aantal ingekomen bezwaren TOZO als gevolg van Corona (160) is toegenomen ten opzichte van het aantal bezwaren in 2021 (73), dit betreft met name terugvorderingen.
  • Het aantal ingekomen bezwaren woningurgentie (77) is toegenomen ten opzichte van 2021 (72).
  • Het aantal ingekomen bezwaren omgevingsvergunningen (204 bezwaren tegen 95 vergunningen) is toegenomen ten opzichte van 2021 (139 bezwaren tegen 93 vergunningen).
  • Het aantal ingekomen bezwaren tegen Omzettingsvergunningen (17) is afgenomen ten opzichte van 2021: 81 bezwaren ingekomen.
  • Het aantal bezwaren tegen handhavingsbesluiten (425 waarvan 51 tegen wegsleepbesluiten en 324 tegen onjuist aangeboden afval) is afgenomen ten opzichte van 2021 (548 waarvan 40 tegen wegsleepbesluiten en 494 bezwaren tegen besluiten onjuist aangeboden afval).
    Sinds 1 juli 2018 wordt bestuursrechtelijk gehandhaafd op onjuist aangeboden afval.
Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29