Programma's

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Portefeuillehouder(s): Tuijn, Breunesse, Groothuismink, Onclin, Slegers

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad groeit de komende jaren van een stad van 155.000 naar 200.000 inwoners. Als gevolg van de stedelijke verdichting neemt de druk op de buitenruimte toe. Meer mensen zullen gebruik maken van schaarser wordende buitenruimte. Zij willen zich kunnen verplaatsen in de stad en in de regio, hun auto of fiets parkeren en goede plekken vinden om te recreëren. Daarbij bewaken wij het open landschap als belangrijke kernkwaliteit voor de stad en regio. Naast de toenemende druk stellen ontwikkelingen als de klimaatverandering, de energietransitie, de circulaire economie en de vergrijzing eisen aan de inrichting en het beheer en onderhoud van de buitenruimte.
De gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille is compact en wordt duurzaam onderhouden.

Maatschappelijke doelen en prestaties

Lasten & baten

(bedragen x € 1.000)

101.481

14,9 %

77.222

11,0 %

Deze pagina is gebouwd op 04/26/2023 18:34:42 met de export van 04/26/2023 18:17:29